Προστασία Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το www.dlux.gr, ιδιοκτήτρια εταιρεία του διαδικτυακού τόπου www.dlux.gr, διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, αυστηρά απόρρητες και μη προσβάσιμες σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία της παραγγελιοληψίας και συναλλαγής.

Για την είσοδό σας στο B2B site, www.dlux.gr χρησιμοποιείτε δύο συνθηματικά, το Username (email) και τον Κωδικό (Password). Σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάζετε τον Κωδικό (Password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

Το www.dlux.gr δεν δύναται να μεταβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του www.dlux.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Όλες οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “PIREAUS BANK” και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.1, με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

1. Ταυτότητα της www.dlux.gr
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.
ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ
EΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 30
65302, ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο: +30251023159
E-mail: info@mimidlux.gr

Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια δεδομένων στο info@mimidlux.gr

2. Τί πληροφορίες συλλέγουμε;
Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας ανώνυμα.
Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι εξής κατηγορίες δεδομένων του λογαριασμού σας:
“Δεδομένα λογαριασμού”
Όταν δημιουργείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό στον ιστότοπό μας, καταχωρίσετε μια παραγγελία, εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter μας ή απαντήσετε σε μια έρευνα, συλλέγονται τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα σας, το όνομα της εταιρείας, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, ΑΦΜ, προτιμώμενη γλώσσα συστήματος, αριθμός παραγγελίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δεκτών τιμολογίου και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
“Δεδομένα που παράγονται από το σύστημα”
Το σύστημα δημιουργεί και αποθηκεύει αυτόματα μεταδεδομένα με βάση άλλους τύπους δεδομένων, π.χ.:
• Δεδομένα συνδρομής, όπως η ημερομηνία έναρξης, η τελευταία ημερομηνία τιμολόγησης και το αποτέλεσμα μιας υποχρεωτικής επικύρωσης αριθμού ΦΠΑ. Τα εκδοθέντα τιμολόγια αποθηκεύονται, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τυχόν εκδοθέντα τιμολόγια από τον διαχειριστή υπηρεσιών.
Θα ενημερωθείτε από το dlux.gr σχετικά με τις αλλαγές της λειτουργίας της πλατφόρμας, όπως η εφαρμογή πρόσθετων λειτουργιών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν εγγραφείτε στο newsletter του dlux.gr από τη σελίδα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες από τα δεδομένα σας;
Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:
3.1. Για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας (οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την Data Media να ανταποκριθεί καλύτερα στις ατομικές σας ανάγκες).
3.2. Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.
3.3. Για να σας αναγνωρίσουμε ως συμβαλλόμενο μέρος.
3.4. Για την είσοδο (login) στον λογαριασμό σας στο www.dlux.gr.
3.5. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
3.6. Για να επιτρέψετε στο dlux.gr να εκδίδει έγκυρα τιμολόγια και να επεξεργάζεται συναλλαγές (οι πληροφορίες σας δεν θα πωλούνται, ανταλλάσσονται, μεταφέρονται ή παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τον ρητό σκοπό της παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας).
3.7. Για να ενεργοποιήσετε τον αυτοματοποιημένο χειρισμό των συνδρομών.
3.8. Για να στέλνονται περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε για την επεξεργασία παραγγελιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων σχετικά με την παραγγελία σας, πέραν της λήψης περιστασιακών εταιρικών ειδήσεων (εάν γίνονται αποδεκτές), ενημερώσεων, σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας πληροφορίες κ.λπ.).
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη ενημερωτικών emails, ή ακόμη και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο website μας.

4. Νομική βάση
4.1. Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται είτε στη συγκατάθεσή σας, είτε σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή για να λάβετε μέτρα κατά την παραγγελία σας, πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, βλέπε GDPR art. 6(1)(a)-(b).
Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη ρήτρα 1 ή μέσω του ιστότοπού μας.
Για να συνάψετε σύμβαση σχετικά με την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών του dlux.gr, πρέπει να μας δώσετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα. Αν δεν μας παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, δεν θα είναι δυνατή η συναλλαγή με την εταιρεία μας.
4.3. Ηλεκτρονική προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών
Το dlux.gr συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο. Δεν συλλέγουμε σκόπιμα πληροφορίες από άτομα κάτω των 16 ετών. Η ιστοσελίδα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες απευθύνονται σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, ή μεγαλύτερα.

5. Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;
Το dlux.gr υλοποιεί τα ακόλουθα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση, και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.
5.1. Διαθεσιμότητα
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις εκτεταμένες δυνατότητες του περιβάλλοντος cloud για να εξασφαλίσει υψηλή διαθεσιμότητα, όπως πλήρης πλεονασμός, εξισορρόπηση φορτίου, αυτόματη κλιμάκωση χωρητικότητας, συνεχή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και γεωγραφική αναπαράσταση μαζί με έναν διαχειριστή κυκλοφορίας για αυτόματη γεωγραφική αποτυχία σε καταστροφές επιπέδου δεδομένων. Όλοι οι μηχανισμοί αποτυχίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι.
Δεν αποθηκεύονται μόνιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των πλατφόρμων cloud του dlux.gr. Επομένως, η φυσική ασφάλεια διατηρείται από το ίδιο το dlux.gr ή τους συμβεβλημένους υπεργολάβους του dlux.gr, βλ. Ρήτρα 7.
5.2. Ακεραιότητα
Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, όλες οι διελεύσεις δεδομένων κρυπτογραφούνται ώστε να συμμορφωθούν με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων. Π.χ. όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, που παρέχονται, διαβιβάζονται μέσω τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL) και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται στη βάση δεδομένων του παροχέα πύλης πληρωμών μας, μόνο για να είναι προσβάσιμες από εκείνους που έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
5.3. Εμπιστευτικότητα
Όλο το προσωπικό υπόκειται σε πλήρη εμπιστευτικότητα, υπογράφοντας Δήλωση εμπιστευτικότητας και όλοι οι υπεργολάβοι και οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να υπογράψουν Δήλωση εμπιστευτικότητας, εάν η πλήρης εμπιστευτικότητα δεν αποτελεί μέρος της κύριας συμφωνίας μεταξύ των μερών.
Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και είναι δυνατή μόνο μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Η πρόσβαση στα δεδομένα, σε μια βάση δεδομένων, είναι εφικτή μόνο όταν ο αριθμός IP του προσώπου, που έχει πρόσβαση στα δεδομένα, έχει εξουσιοδοτηθεί, ώστε να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.
Οι συσκευές που έχουν δικαίωμα να αποθηκεύουν προσωρινά προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται πάντα σε ασφαλές και κλειδωμένο μέρος, εκτός από όταν είναι σε χρήση, και υπό συνεχή εποπτεία. Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ σε φορητά μέσα όπως USB flash drives ή DVD.
5.4. Διαφάνεια
Το dlux.gr θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις σχετικές με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται, ασφαλίζονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας. Το dlux.gr παρέχει επιπροσθέτως τις περιλήψεις των ανεξάρτητων ελέγχων της Υπηρεσίας.
5.5. Απομόνωση
Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αποκλεισμένη από προεπιλογή, χρησιμοποιώντας πολιτική μηδενικών προνομίων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
5.6. Η δυνατότητα παρέμβασης
Το dlux.gr παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, παρεμπόδισης και αντίρρησης, παρέχοντας ενσωματωμένες λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων στη σελίδα του λογαριασμού σας στον ιστότοπο της, προσφέροντας την δυνατότητα να στέλνετε οδηγίες μέσω του helpdesk του dlux.gr και ενημερώνοντας και παρέχοντας στον πελάτη την πιθανότητα αντίρρησης, όταν το dlux.gr προτίθεται να εφαρμόσει αλλαγές στις σχετικές πρακτικές και πολιτικές.
5.7. Παρακολούθηση
Το dlux.gr χρησιμοποιεί report ασφαλείας για την παρακολούθηση των προτύπων πρόσβασης και για την ταυτοποίηση και τον περιορισμό των πιθανών απειλών. Οι διοικητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο σύστημα, καταγράφονται, ώστε να παρέχουν πληροφορίες, εάν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιούνται μη εξουσιοδοτημένες ή τυχαίες αλλαγές.
Η απόδοση και η διαθεσιμότητα του συστήματος παρακολουθούνται τόσο από εσωτερικές, όσο και από εξωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης.
5.8. Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση που διακυβεύονται τα δεδομένα σας, το dlux.gr θα ειδοποιήσει εσάς και τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές εντός 72 ωρών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης, τα επηρεαζόμενα δεδομένα, τις τυχόν επιπτώσεις στην υπηρεσία και το σχέδιο δράσης το dlux.gr για τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό τυχόν επιζήμιων επιπτώσεων στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.
Ως “παραβίαση προσωπικών δεδομένων” νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται, ή τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας, σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας.

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Δείτε τη Δήλωση Cookies του dlux.gr σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στο www.dlux.gr/cookie-declaration.

7. Αναφέρουμε πληροφορίες σε εξωτερικούς φορείς;
Το dlux.gr δεν πωλεί, δεν εμπορεύεται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μεταβιβάζει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης.
Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται αξιόπιστα τρίτα μέρη ή υπεργολάβοι που μας βοηθούν στη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και της επιχείρησής μας, ή στην εξυπηρέτησή σας. Αυτά τα αξιόπιστα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία βάσει της ανάγκης να γνωρίζουν, και είναι υποχρεωμένα να υπογράφουν Δήλωση εμπιστευτικότητας και να διατηρούν τα στοιχεία σας εμπιστευτικά και μόνο για το διάστημα που απαιτείται.
Μπορούμε επίσης να διαθέσουμε δεδομένα σας όταν πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι σύμφωνη με το νόμο, ή προστατεύει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια τη δική μας ή άλλων. Επιπλέον, μπορεί να παρέχονται σε τρίτους πληροφορίες οι οποίες δεν ταυτοποιούν πρόσωπα, για λόγους διαφήμισης, μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.
7.1. Υπεργολάβοι / αξιόπιστα τρίτα μέρη
Οι υπεργολάβοι, επίσης, υπογράφουν Δήλωση εμπιστευτικότητας
7.2 Νομικά απαιτούμενη αποκάλυψη
Το dlux.gr δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα του πελάτη στην υπηρεσία επιβολής του νόμου, παρά μόνο όταν έχει δοθεί εντολή από εσάς, ή όπου απαιτείται από το νόμο. Όταν οι κυβερνήσεις εκφράζουν νόμιμη απαίτηση για δεδομένα πελατών από την Data Media, η Data Media περιορίζει την αποκάλυψη. Το dlux.gr θα εκδώσει συγκεκριμένα δεδομένα μόνο βάσει της σχετικής νομικής απαίτησης.
Εάν υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας, το dlux.gr θα σας ειδοποιήσει αμέσως και θα σας παράσχει ένα αντίγραφο της απαίτησης, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

8. Third party links
Ενίοτε, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου. Επομένως, δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Παρ’ όλα αυτά, επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας και να δεχτούμε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες.

9. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Tα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν, αποθηκευτούν και/ή ανακτηθούν από το dlux.gr, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9.1. Θέση προσωπικών δεδομένων
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και αρχεία σε ιδιόκτητους server του dlux.gr. Οι servers βρίσκονται σε χώρους της dlux.gr ή σε cloud vendors εντός Ελλάδας.
Για τις βάσεις δεδομένων παίρνουμε back up ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά εντός εύλογου χρόνου. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στην ίδια γεωγραφική θέση με τη βάση δεδομένων.
9.2. Εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα του πελάτη
Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού για τη χρήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία προστατεύεται από σύστημα εισόδου με κωδικό και είναι προσβάσιμη μέσω ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης στο Web, χρησιμοποιώντας αυτόματα μια κρυπτογραφημένη σύνδεση https για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή του dlux.gr, για να προστατεύονται τυχόν δεδομένα κατά τη μεταφορά τους.

10. Πρόσβαση, φορητότητα δεδομένων, μετανάστευση και μεταφορά βοήθειας
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λάβετε επιβεβαίωση από το dlux.gr ως προς το εάν θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα.
Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή ένα πλήρες αντίγραφο δεδομένων, το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε σε άλλον ελεγκτή των δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα παραδοθούν από το dlux.gr εντός 10 εργάσιμων ημερών, ως αρχεία υπολογιστικών φύλλων σε μορφή Microsoft Excel. Οι λογικές σχέσεις μεταξύ συνόλων δεδομένων θα διατηρηθούν με τη μορφή μοναδικών αναγνωριστικών. Απαιτείται να πληρώσετε 1.000€ + ΦΠΑ για κάθε παραγγελία αντιγραφής δεδομένων.

11. Αίτημα για διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
11.1. Διόρθωση
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, βλ. ρήτρα 5.6.
11.2. Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από το dlux.gr να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α. εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και για μια περίοδο έως ότου το dlux.gr επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
β. εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, ή απαιτείτε τον περιορισμό χρήσης τους.
ή
γ. εάν το dlux.gr δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θέση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
11.3. Διαγραφή
Μπορείτε να ζητήσετε τη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, και το dlux.gr πρέπει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α. εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
β. εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση.
γ. εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία, σε περίπτωση που η επεξεργασία προορίζεται για άμεσο μάρκετινγκ.
δ. εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
ή
ε. εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.

12. Διατήρηση δεδομένων
12.1. Πολιτική διατήρησης δεδομένων
Τα δεδομένα του λογαριασμού σας, τα οποία υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς, θα διατηρούνται έως και 5 έτη από την ακύρωση του λογαριασμού σας στο σύστημά μας.
Τα δεδομένα ρυθμίσεων και τα δεδομένα που δημιουργούνται από το σύστημα θα μαρκάρονται ως μη προσπελάσιμα και θα διατηρούνται στο σύστημα μας για 90 ημέρες μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση.
12.2. Διατήρηση δεδομένων για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
Δεν μπορείτε να ζητήσετε από το dlux.gr να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες περιόδους διατήρησης, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι διαγραφής σύμφωνα με την παράγραφο 11.3, αλλά μπορείτε να προτείνετε αλλαγές, για συμμόρφωση με συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς.
12.3. Επιστροφή δεδομένων και / ή διαγραφή δεδομένων
Δεν θα υπάρχουν δεδομένα εκτός από τα Δεδομένα Λογαριασμού, μετά τη λήξη της σύμβασης. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο δεδομένων του λογαριασμού σας πριν από τη λήξη. Δεν πρέπει να ακυρώσετε τον λογαριασμό υπηρεσίας μέχρι να σας παραδοθεί το αντίγραφο δεδομένων, καθώς, διαφορετικά, το dlux.gr δεν θα είναι σε θέση να σας παραδώσει το αντίγραφο δεδομένων.

13. Ευθύνη
Το dlux.gr χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων λειτουργιών καταγραφής στη διαδικτυακή της πλατφόρμα. Το dlux.gr καταγράφει όλες τις ενημερώσεις του συστήματος, τις αλλαγές ρυθμίσεων και πρόσβασης, ώστε να έχει πλήρη γνώση των όποιων μη εξουσιοδοτημένων ή τυχαίων αλλαγών πραγματοποιηθούν.
Μπορείτε να ζητήσετε έναν επιπλέον έλεγχο προστασίας δεδομένων από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, το οποίο είναι επίσης αποδεκτό από το dlux.gr. Η χρέωση είναι 5.000€ + ΦΠΑ για ένα αίτημα ελέγχου και επιπλέον 100€ για κάθε ανά ώρα που το dlux.gr δαπανά σε σχέση με τον έλεγχο, καθώς επίσης και κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται με τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου του ελεγκτή.

14. Συνεργασία
Το dlux.gr θα συνεργαστεί μαζί σας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων, π.χ. ώστε να μπορείτε να διασφαλίζετε αποτελεσματικά την άσκηση των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση, διαγραφή, αποκλεισμός, αντίθεση) για τη διαχείριση περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής ανάλυσης σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

15. Όροι χρήσης
Επισκεφθείτε επίσης την ενότητα των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, που καθορίζει τη χρήση, τις αποποιήσεις ευθυνών και τους περιορισμούς ευθύνης που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας, στο www.dlux.gr

16. Η συγκατάθεσή σας
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

17. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε τις όποιες αλλαγές στην παρούσα σελίδα ή / και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία τροποποίησης της Πολιτικής Απορρήτου παρακάτω.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 20 Μαΐου 2018.

18. Καταγγελία
Μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία σε εποπτική αρχή, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το dlux.gr . Στην Ελλάδα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων http://www.dpa.gr

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailShare/this